';

Kontakt


Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
Fundament Sp z o.o.
ul. Czyżewskiego 40
80-336 Gdańsk

tel.: +48 58 344-95-80, +48 340-47-28
fax: +48 58 340-47-29biuro@fundament.gda.pl
mgr Witold Woliński
Prezes Zarządu
w.wolinski@fundament.gda.pl
tel. +48 602-215-053

mgr inż. Marcin Bohdziewicz
Dyrektor Techniczny
m.bohdziewicz@fundament.gda.pl
tel. +48 784-015-564

mgr Dorota Pierkowska
Dyrektor Finansowo-Administracyjny
d.pierkowska@fundament.gda.pl
tel. 784-015-529

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy
KRS 00161877 NIP 584 015 19 56 REGON 001343593
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN