POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze usługi

Geologia i geotechnika

Innowacje

Sondowania CPT

Hydrologia i ochrona
środowiska

Nasze projekty
energetyczne

Nasze projekty
energetyczne


zobacz więcej

Nasze projekty
budownicze
i Architektoniczne

Nasze projekty
budownicze
i Architektoniczne


zobacz więcej

Nasze projekty
nowych technologii
Innowacyjnych

Nasze projekty
nowych technologii
Innowacyjnych


zobacz więcej

Nasze projekty
infrastruktury
drogowej

Nasze projekty
infrastruktury
drogowej


zobacz więcej

Zapewniamy wykonywanie badań
w certyfikowalnych laboratoriach