POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Aktualności

Nowa Marina w Gdyni

05.05.2015

Nowa Marina w Gdyni będzie realizowana na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wykonanej przez Firmę Fundament. Jest to bardzo innowacyjny projekt powstały w Pracowni Projektowej KWADRAT kierowane przez Jacka Droszcza. Teren projektowanej Inwestycji to Nabrzeże Beniowskiego, bezpośrednio przy przystani jachtowej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Projektowana jest budowa Nowej Mariny Gdynia po rozbiórce istniejącego zespołu […]

Czytaj dalej

Budowa infrastruktury systemu GSM-R

20.03.2015

Firma Fundament w trakcie realizacji badań geotechnicznych dla projektowanych obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R w ramach projektu: Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej Gdańsk – Szczecin. Wykonujemy badania pod projektowane wieże biegnące wzdłuż linii kolejowej Gdańsk – Szczecin w ilości około 100 lokalizacji znajdujących się zarówno w terenie niezabudowanym jak i w miastach. Okres prowadzonych prac: […]

Czytaj dalej

Budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku

18.03.2015

Rozpoczął się II Etap budowy Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie DCT, gdzie firma Fundament pełni nadzór geotechniczny. W zakresie prac: konsulting geotechniczny i ocena makroskopowa wbudowywanych gruntów, badanie nośności i zagęszczenia przy użyciu płyty VSS, płyty dynamicznej, badania zagęszczenia gruntu w dnie wykopu fundamentowego pod stopy, ławy i płyty fundamentowe. Inwestorem […]

Czytaj dalej

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

13.03.2015

Fundament wykonał dokumentację geologiczno – inżynierskiej dla projektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy ul. Dębinki i Smoluchowskiego w Gdańsku.Projektowany budynek szpitala będzie się mieścił na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, obok wybudowanego niedawno Centrum Medycyny Inwazyjnej (badania też wykonała spółka Fundament). Będzie to obiekt sześciokondygnacyjny z 1-2 kondygnacją podziemną. Inwestorem Jest Gdański Uniwersytet Medyczny, a […]

Czytaj dalej