';

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
Fundament Sp z o.o.
ul. Planetarna 7
80-299 Gdańsk

tel.: +48 58 344-95-80
fax: +48 58 340-47-29biuro@fundament.gda.pl
mgr Witold Woliński
Prezes Zarządu
w.wolinski@fundament.gda.pl
tel. +48 602-215-053

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy
KRS 00161877 NIP 584 015 19 56 REGON 001343593
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN