POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Hydrogeologia i ochrona środowiska


Geologia i geotechnika

Innowacje

Sondowania CPT

Hydrogeologia i ochrona środowiskaPrzejdź do realizacji

Hydrogeologia i ochrona środowiska


• Opracowanie projektów prac geologicznych dla studni głębinowych

• Operaty wodno-prawne ujęć wód podziemnych, opracowanie stref ochronnych

• Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne

• Wykonawstwo studni i instalacja piezometrów do 30 m

• Monitoring wód podziemnych

• Badania chemiczne zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych

• Badania hydrogeologiczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków

• Projekty tymczasowych odwodnień i wykopów fundamentowych

• Opracowanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne