POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sondowania CPT


Geologia i geotechnika

Innowacje

Sondowania CPT

Hydrogeologia i ochrona środowiskaPrzejdź do realizacji

Sondowania CPT


• CPT – sonda statyczna (Cone Penetration Test)

• CPTu- sonda statyczna z pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu (Cone Penetration Undrained Test)

Badania statyczną sondą stożkową prowadzimy zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Wyniki sondowania CPT i CPTu są stosowane do oceny nośności pali.

Na podstawie wyznaczonych oporów wciskania sondy do gruntu pod końcówką (qc) i na jej pobocznicy (fs) można wyznaczyć obciążenia dopuszczalne fundamentów bezpośrednich lub palowych.

Sonda statyczna jest szczególnie przydatna w projektowaniu fundamentów palowych.

Badania sondą CPTU wykonywaliśmy m.in. dla projektu  zespołu budynków CENTRALPARK w Gdańsku, projektowanej elektrowni gazowej w Grudziądzu, rozbudowy infrastruktury na terenie Grupy Lotos.